english deutsch
Charms Home
Basic Information

Technalities
Visual Scenes + Texts
Photos
Juryrapport Amsterdamse Fonds voor de Kunst

Aanmoedigingsprijs Mimografie 2001

Gerindo Kamid Kartadinata, voor de voorstelling Charms.
De jury: Rob de Graaf, Barbara van Lindt en Jeannette van Steen
Juryrapport
Het werk van de Russische kunstenaar Daniil Ivanovitsj Joevatsjov (1905-1942) - pseudoniem: Daniil Charms - vormt voor Gerindo Kamid Kartadinata al geruime tijd een bron van inspiratie. Charms, een kunstenaar die is blijven vasthouden aan zijn eigen visie en die een eenling bleef in een wereld waar een steeds destructiever collectivisme heerste, heeft in Gerindo Kamid Kartadinata een voorbeeldig pleitbezorger gevonden voor zijn individualistische levenshouding. Ook Kartadinata immers laat zich door niets anders leiden dan door zijn eigen artistieke overtuiging, zonder acht te slaan op mode of op de wensen van een gemakkelijk te behagen publiek.
In Charms stelt Gerindo Kamid Kartadinata zware eisen aan zichzelf en maakt hij het publiek deelgenoot van een heftig fysiek en mentaal avontuur. Dat hij gedurende het stuk ondersteboven hangt, in wankel evenwicht aan een touw en met een boomstam als contragewicht, vormt een zeer directe verbeelding van de manier waarop de werkelijkheid die we kennen ook zou kunnen worden losgelaten en omgedraaid. Een allereenvoudigste handeling als het inschenken en leegdrinken van een glas wordt in deze omgekeer de positie plotseling rijk aan betekenis: de fysieke inspanning die de speler moet leveren om dit stukje geciviliseerd gedrag tot een goed einde te brengen herinnert ons aan de moeite die het een vrij mens kost om zich te conformeren aan de regels van de maatschappij. Kartadinata’s spel van gevaar, van labiliteit en van ordeverstoring wordt door de jury gezien als de weergave van zijn eigen worsteling met een existentiële vraag: de vraag naar wat het is om een lichaam te zijn, een lichaam met een wil, een lichaam in de wereld.
Charms is een radicale solo van een mimetheatermaker die met bewonderenswaardige discipline heerst over zijn lichaam en de ruimte. De jury is benieuwd naar de artistieke ontwikkeling van Gerindo Kamid Kartadinata.
Het theater heeft zulke individualistische en avontuurlijke makers nodig: theatermakers die hun eigen verhaal vertellen en die ons er telkens weer aan herinneren dat alles anders is dan we meenden te weten.